วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

การเล่นกีต้าร์
หลักการเล่นกีต้าร์ต้องรู้จักโน๊ตของมันก่อน

โน๊ตของกีต้าร์มีอยู่    ๗   ตัวคือ    C    D    E    F    G    A    B

C   หมายถึง   โด

D   หมายถึง    เร

E   หมายถึง    มี

F   หมายถึง    ฟา

G   หมายถึง    ซอล

A   หมายถึง    ลา

B   หมายถึง     ที


แล้วมารู้จักคอร์ดของกีต้าร์   เริ่มต้นด้วยคอร์ด   ต่างๆและตัวอย่างกีต้าร์

เมื่อรู้จักโน๊ตตัวต่างๆแล้ว เราก็ฝึกจับบ่อยๆ  โดยจับที่ละตัว  เช่น  จับคอร์ด  โด  หรือ  C  ให้มันชิน  แล้วเปลื่อนไปเล่นอีกตัวอื่นเรื่อยๆ

เรามารู้จักโน๊ตแบบง่ายๆ กันนะครับ

นี้คือโน๊ต  ๔  ตัวแรกที่ต้องรู้จัก นะครับ

มี 
และตัวที่  ๒  คือจากนั้นให้ฝึกจับบ่อยๆ  ให้ชอนทั้ง  ๖  ตัว และผมเชื่อว่าต้องเล่นได้เก่งแน่ๆถ้าจับโน๊ตพวกนี้ได้